Seznam výroků politiků a policistů

1) "Zásah byl podle mých informací na příkaz státního zástupce, který vyhodnotil situaci na místě. Předpokládám, že správně," řekl ČTK Paroubek po rozhovoru s Bublanem.
ČTK 20:34 - 30.07.2005
http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=141125
komentar MVCR: Nenašli jsme jedinou citaci pana ministra, ve které by uváděl, že k zásahu policie došlo na příkaz státního zástupce... ...Zásah jako takový na místě schvalují policejní činitelé, nikoli státní zástupce.
http://www.mvcr.cz/zpravy/2005/0803radka.html

Ministerstvo vnitro mluví o ministrovi, ČTK však citovala premiéra.


2) Jaromír Kníže: "Šroub tvrdil, že na svou soukromou oslavu pozval okolo stovky lidí. Za ostatní odpovědný není a není ani organizátorem festivalu CzechTec. Proto jsme oslovili majitele pozemku a zeptali se ho, kdo nese odpovědnost za akci pro tisíce lidí."
"Při výslechu v Praze řekl, že on odpovědnost určitě neponese. Pokud mluví Šroub o stovce lidí, ať si je vybere. A že si výslovně nepřeje, aby se na jeho louce velká taneční akce uskutečnila. Proto jsme tam další lidi nevpustili," vysvětlil Kníže.

Opakovaně popřeno v médiích: např.
Majitel louky Constantin Plesky MF DNES potvrdil, že jeho souhlas s technoparty pořád platí. "Ať policie ukáže protokol, který se mnou sepsali. Já jsem smlouvu s pronajímatelem pozemku neodvolal. Já k tomu víc nebudu říkat, ta smlouva prostě platí. Pokud jde o mě, na pozemek ti lidé můžou," řekl podnikatel z Prahy.
29. července 2005 12:56, ton, pol, hol, jab, ad, iDNES, MF DNES
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050728_140034_domaci_ton

3) Jaromír Kníže: Nikdo z policistů neztratil nervy, kdyby ano, byla by ta zranění sakra těžší. Jsem na ně hrdý. (odpověď na otázku LN: Nebyla policie příliš tvrdá?)
Lidové noviny, , 01. 08. 2005, drv
http://zpravodajstvi.centrum.cz/svet/clanek.phtml?id=381515

skutečnost: http://skylined.org/adamm/police-violence/
skutečnost: http://skylined.org/adamm/police-violence/new.html

4) Ministr vnitra: "S nějakým člověkem si udělali pochybnou smlouvu, ten ani, chudák, nevěděl o co jde, a bylo zřejmé, že toho budou chtít zneužít," míní ministr.
ČTK 20:34 - 30.07.2005
http://pda.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=141125

Jedna z tezí, jimiž byl obhajován zákrok a informace o údajné neplatnosti smlouvy.

5) Vladislav Husák: Povel k zásahu podle něj dal okresní policejní ředitel až ve chvíli, kdy účastníci technoparty začali házet na nastoupené policisty lahve.
1. srpna 2005 17:48, ton, brr, šlo, iDNES, MF DNES
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050801_142658_domaci_ton

Vyjádření mluvčí: http://www.rozhlas.cz/czechtek05/portal/_audio/00299474.mp3
Zde si mluvčí několikrát sama odporuje, nejdříve uvádí, že bude ultimátum a pak, že se čeká na překladatele a nakonec, že zásah bude do 15 minut. Jako důvod k zásahu uvádí narušení práv majitelů ostatních pozemků, nikoliv útoky na policii. Není schopná odpovědět, proč bude proveden i na legální části louky.)

6) Ministr vnitra František Bublan - lze zkopírovat celé.
Lidové noviny, , 30. 07. 2005, rm
http://zpravodajstvi.centrum.cz/svet/clanek.phtml?id=381272

7) Ministr vnitra František Bublan
MF Dnes: Proč policisté účastníky technoparty jen neobklíčili?
FB: Bylo těžké vymezit, která louka byla pronajatá, a která ne.

Olga Málková, Josef Kopecký, MF DNES, 31. července 2005 15:54
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050731_162418_domaci_ad

Citace Ministerstva vnitra: "Smlouva o povolení vstupu na uvedené pozemky byla ověřena s tím, že přístup na pronajaté území je možný pouze přes pozemky dalších vlastníků, kteří se vstupem ani přejezdem nesouhlasí." (To znamená, že policie musela vědět o rozmístění těch kterých pozemků. To je vidět i z fotek zveřejněných na stránce Ministerstva.)
http://www.mvcr.cz/zpravy/2005/czechtek.html
http://www.mvcr.cz/zpravy/2005/czech_fo.html
8) Premiér Jiří Paroubek:
Připomínám, že organizátoři loňské technoparty byli před pár dny odsouzeni k úhradě škod ve výši 750 tisíc Kč. To, jestli ovšem své peníze poškození někdy uvidí, je velmi nejisté.
Cesko.iHNed.cz 4. 8. 2005 17:56
http://www.ihned.cz/1-10072040-16597430-002000_d-8e

Skutečnost: Přitom soud s jediným obžalovaným z loňského CzechTeku ještě ani nezačal. "To jednání je nařízeno na 14. září a ve spise je skutečně uvedena škoda asi 750.000 korun," uvedl Kříž. Sám neví, že by se nějaký proces v souvislosti s loňskou technoparty konal. Teoreticky by se mohl konat občanskoprávní spor. Ten by ale nerozhodl o náhradě škody dříve, než soud v trestním řízení rozhodne, zda je obžalovaný muž skutečně vinen, vysvětlil soudce.
PLZEŇ/TACHOV 4. srpna (Tiscali/ČTK)
http://www.tiscali.cz/news/news_center_050804.871787.html?top

9) Premiér Jiří Paroubek:
Pan Plesky, který pronajmul organizátorům technoparty svých cca 13 ha pozemků, tyto pozemky pronajmul bez existence navazující veřejné přístupové cesty k nim. Neveřejná cesta k pronajmutému pozemku jde totiž např. přes pozemek města Přimdy, které vstup účastníkům nepovolilo.
(Opakované tvrzení z mnoha úst.)
PRAHA 4. srpna 2005 | 14:57 LN

Totéž opakoval např. náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák:
Problémem letošního ročníku party je skutečnost, že si pořadatelé nezajistili přístupové cesty a na louku jezdili přes pozemky dalších lidí a obecní les. "K pozemku žádné cesty nevedly...měli si zajistit přístup na pronajatý pozemek."
KARLOVY VARY/PRAHA 1. srpna, ČTK

Právní analýza situace ohledně cesty:

Podařilo se zjistit, že cesta - ve skutečnosti silnice se svodidly a asfaltovým povrchem, kterou chtěli od pátečního rána využít lidé, kteří se sjížděli na Czechtek:
1) vede přímo na pozemky firmy Italinvest, která pro Czechtek pozemky pronajala
2) tato silnice, respektive pozemky na kterých leží jsou v katastru nemovitostí evidovány se způsobem využití "ostatní komunikace".

Pokud se jedná o místní obslužnou komunikaci, ta je v souladu se zásadou obecného užívání (viz níže) přístupná všem, a to bezúplatně.
Pokud by to byla účelová komunikace, pak by jakékoli omezeni (pozor, omezení, nikoli zákazu) její přístupnosti musela žádost vlastníka projednat ve správním řízení příslušný silniční úřad – tedy nikoli Policie CR. Avšak i v případě omezeni rozsahu užívání této komunikace by tato účelová komunikace musela byt z logiky věci alespoň přístupná všem vlastníkům přilehlých pozemků (tedy i společnosti ITALINVEST S.R.O.), popřípadě jejich oprávněným uživatelům (pan Václav Šroub a osoby účastnící se onoho setkání příznivců elektronické hudby.).

Celý článek, včetně citací příslušných zákonů:
http://www.blisty.cz/2005/8/2/art24371.html
Mapa katastru (fialově komunikace, červeně pronajaté pozemky)
Tatáž mapa - opět ohraničené pronajaté pozemky, je vidět, že komunikace vede až na ně (Min. Vnitra)

Tato analýza byla potvrzena Romanem Kočím z Odboru dopravy a silničního hospodářství Plzeňského kraje. Pokud na tuto cestu nebyl rozhodnutím vlastníků omezen přístup, jde o komunikaci, po které se může jezdit, řekl Právu Kočí. Rozhodnutí měl vydat Silničně-správní úřad v Přimdě.
Cesta zčásti patří Městskému úřadu v Přimdě, fyzickým osobám, Lesům ČR, Pozemkovému fondu ČR. Poslední úsek patří Ital Investu. Kromě této firmy všichni majitelé tvrdí, že nedali technařům souhlas, aby komunikaci využívali. "Vlastníci nemusejí souhlasit, aby cestu užíval i někdo jiný. Ať ale chrání své zájmy podle zákona, to znamená, ať nejdřív vydají rozhodnutí o omezení přístupu. V případě, že má komunikace více vlastníků, musejí souhlas vyslovit všichni majitelé," uvedl Kočí.
06.08.2005 - 10:42, autor: ČTK
http://www.ct24.cz/index_view.php?id=134021
10) Premiér Jiří Paroubek
Pro televizní štáby uvedl, že panu Zatloukalovi po CzechTeku "vznikají škody kolem 300 tisíc korun". Tím se zásadně rozešel se zjištěním Státní rostlinolékařské správy, jež škody na posečené louce označila za minimální."
Lidové noviny, 05. 08. 2005, PAVEL MÁŠA

(další doplnění: MLÝNEC (Tachovsko) 4. srpna (ČTK) - Škody, které technoparty CzechTek způsobila přímo na rostlinách na poli u Mlýnce, kde se akce konala, budou minimální. Podle tachovské Státní rostlinolékařské správy (SRS) se tráva na poli z větší míry sama rychle zregeneruje, řekla dnes ČTK vedoucí správy Jitka Nuhlíčková.
"Na poli je jenom tráva a ta byla v době party navíc posečená. Přímé škody na rostlinstvu tak budou minimální. Možná, kdyby party trvala týden, škody budou vyšší, ale za tohoto stavu se tráva rychle zregeneruje," řekla. Jen asi tři čtvrtiny hektaru, kde se pohybovalo nejvíce lidí, by majitel mohl znovu osadit. Podle Nuhlíčkové to ale není nezbytně nutné.
4.8.2005, Ekolist, Pavel Peňás, Lada Pešková
http://ekolist.cz/zprava.shtml?x=376392

Není na škodu dodat, že jak je vidět na mapě z ministerstva vnitra, pozemek pana Zatloukala je onen úzký pruh u lesa, který by nebyl poškozován, kdyby Police ČR umožnila využít příjezdovou komunikaci a i policejní zásah byl veden směrem k lesu, čili vytlačoval účastníky free party směrem na pozemky, které neměli pronajaté, nikoliv naopak. Viz schematická mapa ČTK.
11) Policejní mluvčí Blanka Kosinová:
Naším cílem je samozřejmě, aby CzechTek neproběhl, ovšem je to otázka, je to otázka správného monitoringu, anebo i toho, jak rychle policie dokáže zareagovat na možné konání.
ČT 1 | 26.7.2005 | 19:15 | pořad: Události
http://monitoring.aktualne.cz/news_050727.htm#pz77

Ministr vnitra: My je zakazovat nechceme. Já proti technu nic nemám, ať si každý poslouchá, co chce.
3. srpna 2005 1:00, Jindřich Šídlo, MF DNES
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050802_221202_domaci_ad

Obecně si Policie ČR a její představitelé nějak neujasnili, jestli je jejich cílem, aby CzechTek neproběhl, nebo jestli proti němu zasáhnou jen v případě porušení zákonů a kterých. Jak je z výše uvedeného zřejmé, zejména policejní mluvčí v tom měla trochu zmatek. Jejímu úternímu vyjádření neodpovídá např. výrok plk. Vladislava Husáka ze čtvrtka odpoledne: Policie není od toho, aby si řekla, tato akce je dobrá, tu necháme, a tahleta akce je špatná, tu nenecháme. Policie je od toho, aby hlídala v podstatě limity zákona. ... Já bych jim to vřele doporučoval se dohodnout s nějakým majitelem pozemku, nějaké lokality, louky, statku, nevím jaké další eventuality by přicházely v úvahu - dohodnou se, uzavřou spolu nějaký nájemní vztah, potom je to to nejjednodušší, co můžou udělat, a v podstatě si vymezí pravidla a ta pravidla budou dodržovat - a policie se vůbec ani na to místo nepojede podívat...
TV Nova, Na vlastní oči, 2.srpna

Pro úplnost, asi už to každý viděl: smlouva.
12) Premiér Jiří Paroubek:
Na loukách a v lese u obce Přimda se zhruba na 100 ha pozemků sešlo v pátek a sobotu 29.-30. 7. odhadem 5000 účastníků CzechTeku. Pronajatých měli ovšem pouze 13 ha pozemků přímo u dálnice, které nebyly odděleny od jiných soukromých pozemků, s jejichž využitím pro technoparty jejich majitelé nesouhlasil.
Právo, 16.08.05
http://www.cssd.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=422010&id_org=422010&id=548693&p1=&p2=&p3=

Skutečnost: Už při rozhlasovém rozhovoru premiéra Paroubka na Radiu 1 mne zaujalo, kolikrát zdůrazňoval, že příznivci techna obsadili 90 ha. později - v jiném prohlášení předsedy vlády, to bylo dokonce 100 ha. Dnes jsem si řekl, že se vrátím na základní školu a udělám si malé matematické cvičení. Jako podklad pro měření rozměrů jsem použil satelitní snímky přístupné přes program Google Earth a ortofotomapu staženou ze stránek Ministerstva životního prostředí. Celková plocha všech pozemků louky, na které policisté zasahovali, je přibližně 36 ha.
Já na Czechteku nebyl, ale podle fotografií mohlo být technaři zabráno tak kolem 60% plochy, což je něco kolem 22 ha. Je to více než měli pronajato, ale rozhodně to není 90 či dokonce 100 ha, jak uvádí předseda vlády České republiky.
Vzorečky a mapa: http://www.blisty.cz/kfoto/czechtek05/louka.pdf

13) Předseda vlády České republiky Jiří Paroubek pokládá za nezbytné znovu zaujmout stanovisko k událostem CzechTek v průběhu minulého víkendu. Je především přesvědčen, že tato akce splňovala všechny atributy shromáždění a jako taková podléhala režimu zákona č. 84/1990 Sb., o shromažďování. Bylo proto povinností jejích organizátorů akci ohlásit, aby tak příslušný obecní úřad mohl přezkoumat, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky svědčící o tom, že nebude narušen řádný a pokojný průběh. Pokud by dospěl k názoru, že tomu tak není, mohl by za zákonných podmínek akci zakázat a svolavatelé by se mohli obrátit k soudu se žádostí o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Samotná existence nájemní smlouvy proto představuje pouze jednu z mnoha dalších podmínek a nesplnění ohlašovací povinnosti vytvořilo od počátku protiprávní stav s důsledky z toho vyplývajícími.
Blisty, Tiskové prohlášení Jiřího Paroubka, 5. srpna 2005 14:15
http://www.blisty.cz/2005/8/5/art24456.html

Ve skutečnosti však zákon č. 84/1990 Sb. nelze uplatňovat na podobné akce, jako je Czechtek, což potvrzuje i důvodová zpráva ministerstva vnitra vypracovaná k návrhům na změnu legislativy:
Konání určitého okruhu shromáždění nepodléhajících režimu zákona č. 84/1990 Sb. je však spojeno s významnými riziky především na úseku ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, života a zdraví osob, majetku a životního prostředí. Jde zejména o akce (shromáždění) hudební a taneční, pořádané obvykle soukromými osobami, pro velký počet osob (v řádu stovek až tisíců), na pozemcích, které k tomuto účelu nejsou primárně určeny, bez zajištění základních hygienických a bezpečnostních podmínek, v důsledku čehož vznikají výše zmiňovaná rizika.
Blisty, 18.8.2005, Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva
(plný text důvodové zprávy z pera legislativy ministerstva vnitra)

http://www.blisty.cz/2005/8/19/art24621.html