ready2change

Začasna arhitektura
Rezidenca
Rastlinska čistilna naprava
Solarni električni sistem
Ekskurzija h Karlu Leitingerju
Predavanja
Razstava
Spletni projekt

Program dogodkov

Linki / Links

Press clipping

Novosti / News

Komentarji / Commentaries

Projekt so omogočili / Project is supported by

English

WikiHelp
TaviMenu
RecentChanges
upload
V začasni rezidenci bomo od 2. maja do 6. junija gostili umetnike in kustose iz tujine. Povabljeni gostje: [Oliver Kochta] (Helsinki), Francesco Bernardelli (Torino) in Cym (Gradec) bodo v zameno za brezplačno bivanje testirali življenje in delo v pogojih, ustvarjenih s pomočjo neformalne, začasne, samo-oskrbne arhitekture in infrastrukture. Bivali bodo v počitniški prikolici, kateri bosta priključena rastlinska čistilna naprava in solarni električni sistem. Na ta način bo vzpostavljen in testiran sistem, ki bi bil čim manj vezan na obstoječe (prevladujoče) strukture. V okviru rezidence želimo preveriti možnosti novih infrastrukturnih, organizacijskih in socialnih modelov in opozoriti na nerešeno vprašanje rezidenc za umetnike v slovenskem prostoru. Možnost reševanja tega problema vidimo namreč tudi v neformalni in začasni arhitekturi, v fleksibilni in ekonomični rešitvi torej.

adriamobil.jpg
Adria Mobil, model B502LH