ready2change

Začasna arhitektura
Rezidenca
Rastlinska čistilna naprava
Solarni električni sistem
Ekskurzija h Karlu Leitingerju
Predavanja
Razstava
Spletni projekt

Program dogodkov

Linki / Links

Press clipping

Novosti / News

Komentarji / Commentaries

Projekt so omogočili / Project is supported by

English

WikiHelp
TaviMenu
RecentChanges
upload
7. maj - 30. junij 2004
Galerija P74, Prušnikova 74, Ljubljana
Pripravili: Polonca Lovšin in Urška Jurman

Ready 2 Change je raziskovalna platforma, ki združuje razstavo, predavanja, predstavitve in delavnice, ki bodo z več strani osvetljevala vprašanja o možnih življenjskih alternativah in samosvojih pristopih do vseh vrst sistemov, v katere smo vsakodnevno vpeti. Pri tem se projekt osredotoča predvsem na principe neformalne, začasne in samo-oskrbne arhitekture, alternativnega koriščenja energije, paralelne ekonomije, na princip "naredi sam" in samo-organizacije ter medsebojnega sodelovanja.

V okviru projekta bomo na vrtu pred galerijo P74 postavili tudi začasno rezidenco; povabljena gosta iz tujine bosta bivala v počitniški prikolici, kateri bo priključena rastlinska čistilna naprava. Na ta način bomo vzpostavili in preverili sistem, ki bi bil lahko čim bolj avtonomen in čim manj vezan na obstoječe (prevladujoče) strukture. Menimo namreč, da je vzpostavitev inovativnih (infra)strukturnih in organizacijskih modelov nujna tudi za ustvarjanje in razvoj eksperimentalne umetniške in kulturne produkcije. Vrt bomo zasedli tudi z lahkimi šotori po principu Buckminster Fullerja in se jih naučili tudi izdelati. Organizirali bomo ekskurzijo na "raščeno domačijo" v Podljubelj, predvsem pa poizkusili vzpostaviti eksperimentalno okolje za konstruktivno debato in izmenjavo mnenj med sodelujočimi umetniki, arhitekti, kustosi, znanstveniki, inovatorji in drugi zainteresirani.

Koncept projekta Ready 2 Change je nadaljevanje vsebine knjige z istim naslovom, ki jo je Polonca Lovšin realizirala leta 2003 v okviru 25. mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani.
Z novim projektom nadaljujemo in poglabljamo raziskovanje, začeto s knjigo, ki skozi avtorske tekste in intervjuje prikazuje poglede in prakse ljudi, ki s svojim življenjem in delom odstopajo od rutiniranega in uveljavljenega, in z inventivnim pristopom odpirajo vrata alternativnim in individualnim rešitvam.


Ready 2 Change je sestavljen iz več delov:

1) Začasna arhitektura / Temporary Architecture

2) Rezidenca / Residence

3) Rastlinska čistilna naprava / Constructed Wetland

4) Solarni električni sistem / Solar Electric System

5) Ekskurzija h Karlu Leitingerju, v Podljubelj / Excursion to Karl Leitinger in Podljubelj

6) Predavanja / Lectures

7) Razstava / Exhibition

8) Spletni projekt / Web Project


Program dogodkov